Over ons

Wij zijn Vizier Zorg

Vizier Zorg is een jonge organisatie met veel ervaring in het werkveld. Onze kerntaak is het begeleiden van mensen die vastlopen in het leven en geen mogelijkheden zien om hier zelfstandig weer uit te komen. We vinden dat iedereen recht heeft op een zo goed mogelijke toekomst en een zo groot mogelijke kwaliteit van leven. Dit staat dan ook centraal in onze begeleiding en samenwerking.
We vinden het belangrijk om naast de cliënten te staan. Waar nodig geven we een duwtje in de rug en nemen we ze aan de hand mee, maar waar mogelijk sturen we op zelfstandigheid en loopt de client voorop. We zetten de cliënt centraal en zorgen voor verbinding tussen alle mensen en instanties die eromheen staan. We werken samen, open en transparant.

Onze Missie

Dit willen we bereiken

Het bieden van zorg en ondersteuning aan mensen met een zorgvraag, waarbij hulp bij een zinvolle invulling van het leven en een zo groot mogelijke zelfstandigheid centraal staan.
We leveren een bijdrage aan de levenskwaliteit en zelfstandigheid van de cliënten. Met een creatieve doelgerichte aanpak willen we cliënten helpen vaardigheden aan te leren die hun kansen vergroten op een prettige en leefbare toekomst. Dit is niet makkelijk, maar waar de uitdagingen groot zijn is onze inzet nog groter.

Onze Visie

Zo staan wij erin

Ieder mens verdient perspectief en kwaliteit van leven. Soms is het door omstandigheden moeilijk om focus te houden op zaken die belangrijk zijn voor je toekomst. Wij nemen ieders wensen en kwaliteiten als uitgangspunt om te bouwen aan die toekomst.
Als uitdagingen groot zijn is het belangrijk deze basisvisie niet uit het oog te verliezen en focus te houden op waar je naartoe wilt. Wij hebben de overtuiging dat beweging vooruitgang is, hoe klein of groot dan ook. We bewegen samen, soms met een duwtje in de rug, soms ondersteunend. Maar waar mogelijk doen we een stapje terug en staat zelfstandigheid centraal.