Samen richten wij jouw vizier op een mooiere toekomst.

Wij bieden zorg en ondersteuning aan mensen met een zorgvraag, waarbij hulp bij een zinvolle invulling van het leven en een zo groot mogelijke zelfstandigheid centraal staan. We leveren een bijdrage aan de levenskwaliteit en zelfstandigheid van de cliënten. Met een creatieve doelgerichte aanpak willen we cliënten helpen vaardigheden aan te leren die hun kansen vergroten op een prettige en leefbare toekomst. Dit is niet makkelijk, maar waar de uitdagingen groot zijn is onze inzet nog groter.
Meer informatie voor:
Zorgvrager

Een greep uit onze samenwerkingspartners

Onze visie

Zo staan wij erin

Ieder mens verdient perspectief en kwaliteit van leven. Soms is het door omstandigheden moeilijk om focus te houden op zaken die belangrijk zijn voor je toekomst. Wij nemen ieders wensen en kwaliteiten als uitgangspunt om te bouwen aan die toekomst. Als uitdagingen groot zijn is het belangrijk deze basisvisie niet uit het oog te verliezen en focus te houden op waar je naartoe wilt. Wij hebben de overtuiging dat beweging vooruitgang is, hoe klein of groot dan ook. We bewegen samen, soms met een duwtje in de rug, soms ondersteunend. Maar waar mogelijk doen we een stapje terug en staat zelfstandigheid centraal.
> Lees meer over Vizier Zorg

Ons zorgaanbod

Doelgroep

Vizier Zorg richt zich op het begeleiden van (jong)volwassenen die er niet in slagen volledig zelfstandig te functioneren. Soms is het veel gevraagd om je weg te vinden en mee te draaien in de huidige maatschappij. De redenen waarom dit niet lukt zijn bij iedereen anders en vragen daarom steeds weer een andere aanpak. Wij zijn er voor iedereen die de regie over zijn leven wil pakken en een betere toekomst voor ogen heeft.
> Lees meer over onze specialismen